ЦСМП - Перник

Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на - ЦСМП Перник

Дата и час на публикуване: 2016-07-12 11:56:52Последна промяна: 2016-09-07 09:21:36
ID номер: 9054258 Статус: възложена

Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на - ЦСМП Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0001043
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 11:56:52
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 11:56:52
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 11:56:52
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 17:42:51
 • Сключен договор с ХМИ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 13:19:03
 • Сключен договор със Софарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 13:19:03
 • Сключен договор с Хелмед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 13:19:03
 • Сключен договор с Пачико Дарра

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 13:19:03
 • Сключен договор с Агарта

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 13:19:03