ЦСМП - Перник

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:13:00Последна промяна: 2016-07-11 15:45:40
ID номер: 9053530 Статус: възложена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП - Перник

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000935
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-16 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти - 9053530/08.06.2016г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:13:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:13:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 17:39:34
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 15:45:20