ЦСМП - Перник

Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП - Перник за период от 2 години.

Дата и час на публикуване: 2019-12-10 15:03:17Последна промяна: 2019-12-11 11:53:55
АОП номер: 00075-2019-0001 Статус: отворена

Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП - Перник за период от 2 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0005808
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 145000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200-9
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 00:00:09Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Валери Симеонов
  • Телефон/и за контакт: 076604533
Документи