163 ОУ Черноризец Храбър - София

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 163 -то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София за учебната 2020/2021г. по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:23:21
АОП номер: 03539-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 163 -то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София за учебната 2020/2021г. по обособени позиции : обособена позоция № 1 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Клет България" ; обособена позоция № 2 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Просвета София" ; обособена позиция № 3 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Просвета плюс" ; обособена позиция № 4 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "С. А.Н.-ПРО", обособена позиция № 5 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Бит и техника" ; обособена позиция № 6 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Изкуства" ; обособена позиция № 7 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Нова звезда" ; обособена позиция № 8 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Слово" ; обособена позоция №9 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Педагог 6".

Индивидуален номер на процедурата: 0006185
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Катя Дойнова
  • Телефон/и за контакт: 029780722
Документи