СУ Никола Йонков Вапцаров - Царево

„Доставка на закуска за учениците от I - IV клас в Средно училище „Н. Й. Вапцаров" – гр. Царево, през учебната 2020/2021 г.”

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 16:14:10Последна промяна: 2020-10-09 16:13:42
Документи
 • Съобщение „Доставка на закуска за учениците от I - IV клас в Средно училище „Н. Й. Вапцаров" – гр. Царево, през учебната 2020/2021 г.”

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 16:39:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134194637
  Удостоверено време: 09.10.2020 16:39:31
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 13:39:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 1 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 16:39:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134194674
  Удостоверено време: 09.10.2020 16:39:34
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 13:39:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 2 Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 16:39:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134194717
  Удостоверено време: 09.10.2020 16:39:38
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 13:39:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3 Административни данни на участника

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 16:39:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134194748
  Удостоверено време: 09.10.2020 16:39:41
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 13:39:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 4 ДО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ" – ГР. ЦАРЕВО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 16:39:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134194781
  Удостоверено време: 09.10.2020 16:39:44
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 13:39:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори