Спортно Училище Дръстър Силистра

Доставка на Гориво за отопление, необходимо за нуждите на ОСУ "Дръстър", гр. Силистра

Дата и час на публикуване: 2017-01-13 09:52:25Последна промяна: 2017-01-13 09:53:27
АОП номер: 766686 Статус: възложена

Доставка на Гориво за отопление за нуждите на ОСУ "Дръстър" - Силистра.

Индивидуален номер на процедурата: 0001880
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 92000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09135100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Петър Цветков Иванов
  • Телефон/и за контакт: 086/82 24 60
Документи