СУ Дръстър - град Силистра

Доставка на Гориво за отопление, необходимо за нуждите на ОСУ "Дръстър", гр. Силистра

Дата и час на публикуване: 2017-01-13 09:52:25Последна промяна: 2017-01-13 09:53:27
АОП номер: 766686 Статус: възложена

Доставка на Гориво за отопление за нуждите на ОСУ "Дръстър" - Силистра.

Индивидуален номер на процедурата: 0001880
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 92000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09135100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Петър Цветков Иванов
 • Телефон/и за контакт: 086/82 24 60
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 09:52:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065040613
  Удостоверено време: 13.01.2017 09:52:25
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 07:52:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №34 за покупко-продажба на стоки, чрез посредничество на членове на "Софийска стокова борса" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-28 14:47:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065613245
  Удостоверено време: 28.01.2017 14:47:18
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2017 12:47:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори