СУ Дръстър - град Силистра

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 766686статус: възложена

Доставка на Гориво за отопление, необходимо за нуждите на ОСУ "Дръстър", гр. Силистра

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-01-13 09:52:25