СУ Дръстър - град Силистра

Контактна информация

Населено място: Силистра
Адрес: /7500/ град Силистра, Адрес - гр. Силистра, ул. Черно море №10
Телефон/факс: 0879406065
Интернет сайт: www.su-silistra.com
E-mail адрес: [javascript protected email address]