СУ Константин Величков - град Пловдив

Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас; топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за децата от подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив за 2016 г.” За обособена позиция № 1 – „Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив по ПМС № 308/20.12.2010г.” За обособена позиция № 2 - „Доставка на топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив”

Дата и час на публикуване: 2016-01-20 15:48:28Последна промяна: 2016-02-05 13:45:42
ID номер: 9049735 Статус: затворена

Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас; топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за децата от подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив за 2016 г.”
За обособена позиция № 1 – „Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив по ПМС № 308/20.12.2010г.”
За обособена позиция № 2 - „Доставка на топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив”

Индивидуален номер на процедурата: 0000502
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 28098.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-29 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Нешкова Райчева
  • Телефон/и за контакт: 0887069598
Документи