ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево

Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от І до Х клас при ПУИ Акад. Тодор Самодумов

Дата и час на публикуване: 2015-01-08 15:09:46Последна промяна: 2016-11-11 09:18:47
ID номер: 9037853 Статус: възложена

доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от І до Х клас при ПУИ Акад. Тодор Самодумов по следните обособени позиции 1. Хляб и хлебни изделия - Позиция 1 2. Месо и месни продукти и риба - Позиция 2 3. Основни хранителни продукти, мляко, млечни продукти - Позиция 3 4. Плодове, зеленчуци и консерви - Позиция 4

Индивидуален номер на процедурата: 0001537
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кранево
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15811100, 15100000, 15800000, 15300000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-01-08 15:09:46
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-08 15:09:46
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-20 17:00:00
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-23 15:13:57
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-23 15:13:57
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-21 13:00:00