ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

Доставка на 1 брой нов пътнически автобус, категория М2, клас "В"

Дата и час на публикуване: 2015-09-03 10:44:23Последна промяна: 2016-09-30 10:49:05
АОП номер: 03592-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на 1 брой нов пътнически автобус, категория М2, клас "В"

Индивидуален номер на процедурата: 0001297
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Генерал-Тошево
Прогнозна стойност: 83300.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34120000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-26 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи