ПГ по туризъм Проф. Д-р Асен Златаров - Варна

Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна

Дата и час на публикуване: 2015-09-03 15:33:50Последна промяна: 2018-10-04 11:24:31
ID номер: 9045590 Статус: възложена

Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0004212
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43328.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39711000, 39721100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-03 15:33:50
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-03 15:33:50
 • Образци на докумнети за участие в процедурата (приложения)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-09-03 15:33:50
 • Разяснения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 15:37:59
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 17:17:57
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 17:00:00
 • Справка изплатени суми

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:59:17
 • Справка изплатени суми

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 11:59:17