ПГ по туризъм Проф. Д-р Асен Златаров - Варна

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Варна през 2016-2017

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-28 15:00:00
статус: възложена

Строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-05 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-17 15:00:00
ID номер: 9045590статус: възложена

Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-03 15:33:50
статус: затворена

Строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-26 15:00:00