Основно училище Васил Левски село Рогош

Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив за учебните 2016/2017 г. и 2017/2018 г

Дата и час на публикуване: 2016-08-26 11:12:49Последна промяна: 2016-09-27 09:58:57
ID номер: 9055837 Статус: възложена

Кратко описание: [Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ОУ „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“ по две обособени позиции, като участниците могат да подават оферта само за една или и за двете позиции:

• Позиция № 1: Сутрешна закуска за учениците от ППГ и от първи до четвърти клас за учебните 2016/2017 г., 2017/2018 години.

- прогнозен брой деца:

- 200 за учебната 2016/2017 г.

- 200 за учебната 2017/2018 г.

- прогнозен брой учебни дни:

- 160 за учебната 2016/2017 г.

- 160 за учебната 2017/2018 г.

Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на ПМС № 308/2010 г.

• Позиция № 2: Топъл обяд, съдържащ основно ястие и десерт (супа на свободна консумация с предварителна заявка и плащане от ученика), за учениците от полуинтернатните групи за учебните 2016/2017 г., 2017/2018 години.

- прогнозен брой деца:

- 200 за учебната 2016/2017 г.

- 200 за учебната 2017/2018 г.

- прогнозен брой учебни дни:

- 160 за начален етап, 180 за прогимназиален етап за учебната 2016/2017г.

- 160 за начален етап, 180 за прогимназиален етап за учебната 2017/2018г.,

както и супа за учениците, които желаят да я потребяват при условията на свободна консумация.]

Индивидуален номер на процедурата: 0001182
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Рогош
Прогнозна стойност: 62710.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-07 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 11:15:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050810194
  Удостоверено време: 26.08.2016 11:15:52
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2016 08:15:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 11:16:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050810233
  Удостоверено време: 26.08.2016 11:16:54
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2016 08:16:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 10:11:20
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 12:10:27
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-19 10:58:40