Основно училище Васил Левски село Рогош

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“,

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-20 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-11 11:46:39