Основно училище Васил Левски село Рогош

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9055837статус: възложена

Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-07 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-26 11:12:49