ОУ Васил Левски - с. Рогош

Избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, за учебната 2015/2016 г.

Дата и час на публикуване: 2015-08-11 11:46:39Последна промяна: 2016-06-15 14:06:44
Статус: възложена

Избор на изпълнител за извършване на доставки на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, за учебната 2015/2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000343
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Рогош
Прогнозна стойност: 52506.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-20 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 11:46:39
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 11:46:39
 • Протокол на комисията за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 11:50:48