Основно училище Найден Геров - Бургас

Обществена поръчка с наименование „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците в ОУ ”Найден Геров” – гр. Бургас”

Дата и час на публикуване: 2015-03-20 13:34:03Последна промяна: 2015-10-01 13:47:47
ID номер: 9039991 Статус: затворена

Обществена поръчка с наименование „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците в ОУ ”Найден Геров” – гр. Бургас”

Индивидуален номер на процедурата: 0000335
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 38968.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура чрез Публична покана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 13:34:03
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 13:35:53
 • Указания и разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 13:35:53
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 13:35:53
 • Протокол на комисята за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-01 17:37:45
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2015-04-01 17:37:45