Основно училище Найден Геров - Бургас

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки с публична покана

„Доставка на учебници и учебни помагала I-VII клас за учебната 2014/2015 година”

Дата на публикуване: 2014-03-27Разгледай
Обществени поръчки с публична покана

Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците от 1-4 клас в ОУ ”Найден Геров” - гр. Бургас

Дата на публикуване: 2014-03-19Разгледай