Основно училище Найден Геров - Бургас

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048734статус: възложена

„Доставка на храна в готов за консумация вид- тип закуска по предварителни заявки за учениците в ОУ ”Найден Геров” - гр. Бургас

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-09 08:07:29
ID номер: 9040483статус: затворена

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-03 13:26:38
ID номер: 9039991статус: затворена

Обществена поръчка с наименование „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците в ОУ ”Найден Геров” – гр. Бургас”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-20 13:34:03
ID номер: 9035978статус: затворена

Доставка, чрез периодични заявки на до 100 /сто/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на ОУ „Найден Геров”-гр.Бургас за периода от 01.12.2014

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-12 13:47:38