ДГ 59 Елхица - град София

Обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица" - гр.София

Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:21:26
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица" - гр.София

Индивидуален номер на процедурата: 0003226
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 80915.35 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Рима Христова
 • Телефон/и за контакт: 02/875 90 29
Документи
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА дг №59"ЕЛХИЦА"-ГР.СОФИЯ

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:50:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076230628
  Удостоверено време: 14.12.2017 10:50:55
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 08:50:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА дг №59"ЕЛХИЦА"-ГР.СОФИЯ

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:51:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076230673
  Удостоверено време: 14.12.2017 10:51:53
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 08:51:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:53:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076230728
  Удостоверено време: 14.12.2017 10:53:56
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 08:53:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - РАЗЯСНЕНИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:54:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076230759
  Удостоверено време: 14.12.2017 10:54:47
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 08:54:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА дг №59"ЕЛХИЦА"-ГР.СОФИЯ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:55:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076230798
  Удостоверено време: 14.12.2017 10:55:53
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 08:55:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №59"ЕЛХИЦА"-ГР.СОФИЯ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076230907
  Удостоверено време: 14.12.2017 10:59:11
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 08:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:02:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231036
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:02:19
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:02:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 11:17:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076876298
  Удостоверено време: 12.01.2018 11:17:33
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 09:17:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от засезание на комисия за разглеждане , оценка и класиране на подадените оферти за участие в процесура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет : "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица"гр.София

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 17:08:28
  Дата и час на промяна: 2018-01-19 17:28:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077065382
  Удостоверено време: 19.01.2018 17:28:33
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 15:28:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от засезание на комисия за разглеждане , оценка и класиране на подадените оферти за участие в процесура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет : "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица"гр.София

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 17:09:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077064938
  Удостоверено време: 19.01.2018 17:09:29
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 15:09:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.103,ал.3 от ЗОП за резултатите от работата на комисия за извършване на подбор ва участницити , разглеждане и оценка на офертите представени от участниците в процедурата публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица"гр.София

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 17:13:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077065047
  Удостоверено време: 19.01.2018 17:13:43
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 15:13:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 17:15:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077065087
  Удостоверено време: 19.01.2018 17:15:11
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 15:15:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 16:00:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078782460
  Удостоверено време: 13.03.2018 16:00:51
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 14:00:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 16:01:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078782558
  Удостоверено време: 13.03.2018 16:01:56
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 14:01:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори