ДГ 59 Елхица - град София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 04504-2015-0001статус: възложена

Обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 59 "Елхица"

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-03 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-18 18:06:22
АОП номер: 04504-2014-0001статус: възложена

Обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 59 "Елхица"

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2014-07-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00