ДГ 59 Елхица - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04504-2020-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59 "Елхица", гр. София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:09:31
АОП номер: 04504-2018-0001статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№59 "Елхиц" гр. София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 13:28:06
статус: възложена

Обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица" - гр.София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-14 10:21:26
АОП номер: 04504-2017-0001статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №59"Елхица" - гр.София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-11 17:58:25
АОП номер: 04504-2016-0001статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №59 Елхица

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-28 15:40:54