НУ П.Р.Славейков - Роман

„Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в НУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” – гр. Роман през учебната 2018/2019 по две обособени позиции: За Обособена позиция I. „Приготвяне и доставка на закуски за I - IV клас за учениците от НУ П.Р. Славейков”., с прогнозен брой 156 учебни дни за учебната 2018/2019година и 170 бр. ученика ; За Обособена позиция II. „Приготвяне и доставка на обяд за нуждите на учениците от I - ІVклас от НУ“П.Р. Славейков”:за прогнозен брой 156 ученици от I до IV клас, обучаващи се на целодневна организация на учебния ден в НУ“П.Р. Славейков“ гр. Роман учебната2018/2019г., с прогнозен брой 156 учебни дни за учебната година и 45 бр. ученика.”,

Дата и час на публикуване: 2018-08-08 15:12:08Последна промяна: 2018-08-08 15:10:47
ID номер: 9079419 Статус: възложена

приготвяне  и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от НУ П. Р. Славейков

Индивидуален номер на процедурата: 0004040
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Роман
Прогнозна стойност: 26130.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 091232570
Документи