НУ П.Р.Славейков - Роман

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9090890статус: възложена

„Доставка на готови единично опаковани закуски и готов топъл обяд за учениците от НУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” – гр. Роман през учебната 2019/2020 година по обособени позиции,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-31 12:02:52
ID номер: 9079419статус: възложена

„Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в НУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” – гр. Роман през учебната 2018/2019

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-08 15:12:08