НУ П.Р.Славейков - Роман

„Доставка на готови единично опаковани закуски и готов топъл обяд за учениците от НУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” – гр. Роман през учебната 2019/2020 година по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на единично опаковани закуски за учениците от І до ІV клас”; Обособена позиция № 2 - „Приготвяне и доставка на топъл обяд, , за учениците от І до ІV клас, включени в целодневна организация на учебния ден”

Дата и час на публикуване: 2019-07-31 12:02:52Последна промяна: 2019-07-31 11:08:11
ID номер: 9090890 Статус: възложена

доставка на готови еденично опаковани закуски и готов топъл обяд за учениците от НУ П.Р.Славейков гр. Роман през учебната 2019/202г

Индивидуален номер на процедурата: 0005224
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Роман
Прогнозна стойност: 27072.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-22 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 091232570
Документи