НМТБ Цар Борис III град София

Доставка на медицински изделия по шест обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис ІІІ

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 16:10:00Последна промяна: 2019-02-18 16:08:03
АОП номер: 00708-2019-0002 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия по шест обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис III

Индивидуален номер на процедурата: 0004661
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 996372.46 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Латинка Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0887192552
Документи