Исторически музей Искра Казанлък

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 9 КАЗАНЛЪШКИ ГРОБНИЦИ И ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ

Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31Последна промяна: 2016-09-27 09:54:37
ID номер: 9050065 Статус: затворена

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 9 КАЗАНЛЪШКИ ГРОБНИЦИ И ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ

Индивидуален номер на процедурата: 0001292
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 59318.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 92521000, 71210000, 71353000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-15 17:00:00