Исторически музей Искра Казанлък

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9052287статус: затворена

Избор на експерти археолози по проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-08 11:00:00
ID номер: 9050113статус: затворена

РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРФЕЙС ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНО ДВИЖИМО

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
ID номер: 9050114статус: затворена

ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55
ID номер: 9050065статус: затворена

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 9 КАЗАНЛЪШКИ ГРОБНИЦИ И ГРОБНИ

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:51:31