Исторически музей Искра Казанлък
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 04745-2016-0001статус: възложена

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00