Исторически музей Искра Казанлък

Избор на експерти археолози по проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе

Дата и час на публикуване: 2016-04-08 11:00:00Последна промяна: 2016-09-26 12:09:05
ID номер: 9052287 Статус: затворена

Избор на експерти археолози по проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе

Индивидуален номер на процедурата: 0001285
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 20459.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71351914
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 11:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 11:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 11:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 12:08:31