Исторически музей Искра Казанлък

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК

Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00Последна промяна: 2016-09-27 09:46:30
АОП номер: 04745-2016-0001 Статус: възложена

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК

Индивидуален номер на процедурата: 0001291
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 118854.34 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000, 48820000, 30213000, 32413100, 39717200, 38651600, 30216110, 80511000, 48624000, 48771000, 32412120, 30231100
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Критерии за оценка

  Вид на документа: Критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:00:00
 • Отговор на постъпил въпрос

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 09:34:33
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 17:36:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 17:37:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-25 09:38:40
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 17:39:00
 • Решение №69

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 17:40:00
 • Решение №107

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 13:41:00
 • Сключен договор №1 с фирма Темпус БГ ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 15:43:06
 • Отказ Обособена позиция №3 - ТЕМПУС БГ ЕООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 09:45:08
 • Сключен дговор №2 с фирма Семинари 2000 Е00Д

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:46:13