Институт по електроника София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01175-2019-0003статус: приключена

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:56:26