Институт по електроника София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01496-2019-0001статус: приключена

Доставка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър)

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-11 16:49:21