Средно училище Христо Ботев - град Враца

"Доставка на учебни комплекти от първи до четвърти клас и учебници от пети до седми класза всички учебни предмети за учебната 2020-2021 год. За нуждите на СУ "Христо Ботев", гр.Враца по обособени позиции."

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 16:46:32
Статус: приключена

Доставка на учебни комплекти от първи до четвърти клас и учебници от пети до седми класза всички учебни предмети за учебната 2020-2021 год. За нуждите на СУ "Христо Ботев", гр.Враца по обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0006157
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 48000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-03 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Маринова - Зам-директор АСИД
  • Телефон/и за контакт: 092 622175
Документи