Средно училище Христо Ботев - град Враца

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01833-2019-0001статус: приключена

Доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативна виртуална STEM лаборатория по биология, анатомия и здравно образование в СУ“ Христо Ботев“ – гр.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-12 14:11:31