Средно училище Христо Ботев - град Враца
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 632183-2014-11статус: приключена

Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на СОУ "Христо Ботев"- гр.Враца

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-12-16 13:03:56
АОП номер: 763009статус: приключена

„Доставка на електроенергия за нуждите на СОУ „Христо Ботев”-гр.Враца“ в 2 (две) позиции, както следва:

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-11-06 15:00:00