Средно училище Христо Ботев - град Враца

Производство и доставка на закуски и доставка на плодове за учениците от I до IV клас на СУ “Христо Ботев” – гр. Враца за учебната 2019/2020 година

Дата и час на публикуване: 2019-08-15 10:51:40Последна промяна: 2019-08-15 10:47:11
ID номер: 9091450 Статус: възложена

Производство и доставка на закуски и доставка на плодове за учениците от I до IV клас  на  СУ “Христо Ботев” – гр. Враца за учебната 2019/2020 година.

Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания обезпечаване храненето на учениците от 1 до 4 клас в СУ“Христо Ботев“, гр. Враца, за срока на изпълнение на договора. Обществената поръчка включва доставки в учебни дини на закуски и плодове за учениците от 1 до 4 клас, които предварително са заявяват и конкретизират по вид и количество за приблизително 250 ученици дневно. Закуските се доставят ежедневно (само в учебни дни) във входа на СУ "Христо Ботев".

Количеството на реално доставените продукти се определя от възложителя в зависимост от конкретните му потребности.

Индивидуален номер на процедурата: 0005307
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 30000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 555240000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Маринова
  • Телефон/и за контакт: 092 622175
Документи