Средно училище Христо Ботев - град Враца

Доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативна виртуална STEM лаборатория по биология, анатомия и здравно образование в СУ“ Христо Ботев“ – гр. Враца, интегриране в съществуващата инфраструктура и провеждане на обучение за работа с технологията

Дата и час на публикуване: 2019-02-12 14:11:31Последна промяна: 2019-02-12 14:10:17
АОП номер: 01833-2019-0001 Статус: приключена

Целта е да се създаде напълно завършена виртуална STEM лаборатория, която поставя фокус върху обучението по биология, анатомия и здравно образование в етап средно образование и подготвя учениците за успешната им реализация в областта на медицината на ниво висше образование и последвала професионална реализация в сферите, свързани с биологията, човешката анатомия и медицината. Виртуалната  STEM лаборатория трябва да е оборудвана с последно поколение образователна технология, която позволява стереоскопична 3D проекция на човешките органи, анатомични системи, клетъчни структури, ДНК-структури, които могат да бъдат дисектирани и изучавани под формата на холограмни репрезентации.

Индивидуален номер на процедурата: 0004656
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 108333.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-06 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Маринова - заместник-директор
  • Телефон/и за контакт: +359 92622175
Документи