Средно училище Христо Ботев - град Враца

Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на СОУ "Христо Ботев"- гр.Враца

Дата и час на публикуване: 2016-12-16 13:03:56Последна промяна: 2016-12-16 14:24:12
АОП номер: 632183-2014-11 Статус: приключена

Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на СОУ "Христо Ботев"- гр.Враца

Индивидуален номер на процедурата: 0001685
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 55000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09323000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Маринова - заместник-директор
  • Телефон/и за контакт: 92622175
Документи