ДГ Детелина - Дряново

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: отворена

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на детска градина "Детелина" - Дряново

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:11:02
статус: възложена

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Детска градина "Детелина" - Дряново"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-16 11:27:34