ДГ Детелина - Дряново

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Детска градина "Детелина" - Дряново"

Дата и час на публикуване: 2018-08-16 11:27:34
Статус: възложена

Ежедневнао зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани" за нуждите на Детска градина "Детелина" - Дряново

Индивидуален номер на процедурата: 0004062
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дряново
Прогнозна стойност: 83220.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-20 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Денка Стефанова Стефанова
  • Телефон/и за контакт: 0896764423
Документи