ДГ Детелина - Дряново

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на детска градина "Детелина" - Дряново

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:11:02Последна промяна: 2019-07-08 11:10:35
Статус: отворена

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Детска градина "Детелина" - Дряново

Индивидуален номер на процедурата: 0004849
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дряново
Прогнозна стойност: 82424.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Денка Стефанова Стефанова
  • Телефон/и за контакт: 0896764423
Документи