СУ Димитър Благоев - град Свищов

Зареждане на МПС на СУ "Д. Благоев" с дизелово гориво Б6 за срок от 3 години

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 14:23:54
АОП номер: 944880 Статус: възложена

Зареждане на МПС на СУ "Димитър Благоев" с дизелово гориво Б6 за срок от 3 години

Индивидуален номер на процедурата: 0005714
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свищов
Прогнозна стойност: 140000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: М. Пецова
  • Телефон/и за контакт: 0631 60591
Документи