Средно училище Димитър Благоев - град Свищов

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9047829статус: приключена

Доставка на пелети за отопление за нуждите на СОУ "Д. Благоев"

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:30:12
ID номер: 9044825статус: приключена

„Специализиран превоз на деца и ученици за СОУ „Димитър Благоев” – град Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2015/2016 година по обособени позиции"

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-13 16:31:02