Средно училище Димитър Благоев - град Свищов

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9078416статус: възложена

Доставка на пелети за отопление за нуждите на СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-12 15:48:15
ID номер: 9067066статус: прекратена

Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-08 16:20:09
ID номер: 9055679статус: приключена

Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-23 16:52:39