150 ОУ Цар Симеон Първи - София

ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 150 ОУ ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

Дата и час на публикуване: 2016-12-20 12:57:53Последна промяна: 2016-12-20 13:02:30
АОП номер: 04624-2016-0001 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 150 ОУ ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

Индивидуален номер на процедурата: 0001793
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи