150 ОУ Цар Симеон Първи - София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 04624-2016-0001статус: затворена

ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 150 ОУ ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-12-20 12:57:53