150 ОУ Цар Симеон Първи - София

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-09-12 13:00:35

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-09-12 13:00:35