139 ОУ Захарий Круша - София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01794-2020-0001статус: възложена

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на 139 ОУ "ЗАХАРИ КРУША" за учебната 2020–2021 година

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-05-13 13:21:22